Chwilówki – wcześniejsza spłata chwilówki

Co warto wiedzieć wcześniej spłacając chwilówkę

Chwilówki
Chwilówki

Chwilówki to pożyczki krótkoterminowe. Nie znaczy to, że ze spłatą musimy czekać na termin płatności raty. Na przykład: wzięliśmy chwilówkę w połowie miesiąca, bo potrzebowaliśmy coś kupić, ale za tydzień otrzymaliśmy nagrodę, wynagrodzenie i mamy środki na wcześniejszą, bądź całkowita spłatę czy jest to dobre rozwiązanie? Co trzeba wiedzieć na temat chwilówek. Aspekt prawny chwilówek i czy wcześniejsza spłata nam się opłaca.

Całkowita spłata chwilówki a aspekt prawny

Chwilówka jest nietypową formą pożyczki gotówkowej, cechuje się niskimi kwotami z krótkim okresem do spłaty. Niestety chwilówki nie są objęte żadną konkretną regulacją prawną. Nie oznacza to jednak, że całkowicie są nie bezpieczne. Chwilówki tak jak i pożyczki ratalne objęte są  zapisami Ustawy o kredycie konsumenckim.

Ponieważ firmy pożyczkowe nie nazywają ich jako konkretnie „kredyt”, może być do dla nas nie zrozumiałe. W świetle Prawa bankowego nie są kredytem, ale pożyczkodawcy musza się stosować do ustawy o kredytach konsumenckich (czyli pożyczkach i kredytach udzielanych osobom fizycznym o kwocie do 255 550 złotych) i jasno określonych w niej warunkach udzielania pożyczek.

Najważniejszym jest umożliwienie kredytobiorcę wcześniejszej spłaty pożyczki, jednocześnie zyskując prawo do odzyskania poniesionych kosztów w terminie 14 dni, po całkowitym spłaceniu zobowiązania. Więc spłacając pożyczkę przed czasem przykładowo po 3 miesiącach, odzyskamy proporcjonalnie m.in. prowizję. Więc zarówno pozbędziemy się zadłużenia, jak i odzyskamy część środków.

Koszty związane z wcześniejsza spłatą chwilówki

Przy podjęciu decyzji o całkowitej spłacie, trzeba pamiętać, że wierzyciel zażąda od nas spłaty całkowitej wraz z wszystkimi dodatkowymi kosztami, które ponieśliśmy przy zawieraniu umowy (prowizja). Więc bezpieczniej będzie przelać większą kwotę, aby pożyczka uległa całkowitemu zamknięciu. Pożyczkodawca jest zobligowany do oddania nam nadpłaconej kwoty, oraz rozliczenia pozostałych kosztów. Co w przypadku kiedy braknie środków? Pożyczka nie zamknie się przez co w dalszym ciągu będziemy ponosić koszty związane z trwaniem chwilówki (następnie odsetki kapitałowe i prowizję i pożyczony kapitał)

Do całkowitego zamknięcia rachunku kredytu dojedzie dopiero wtedy kiedy firma udzielająca chwilówek na swoim koncie zaksięguje całą kwotę zadłużenia. Dlatego tak ważne jest kiedy i jak dokonujemy przelewu. Przykładowo przelew z dokładnie wyliczoną kwotą wysyłamy w piątek popołudniu u pożyczkodawcy będzie w poniedziałek popołudniu. Na rachunku kredytowym będzie brakowało środków na zaspokojenie kosztów na sobotę i niedzielę.

Jak otrzymać zwrot z kosztów?

Obowiązek proporcjonalnego zwrotu kosztów związanych z kredytami konsumenckimi potwierdzają nie tylko wspomniana wcześniej ustawa, Rzecznik Finansowy i Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ale także wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 2019 roku. Poprzez regulacje prawne łatwiej będzie nam ubiegać się o zwrot.

Warto jednak zorientować się jak wygląda procedura w firmie, w której zaciągamy dług. Jedne firmy pomniejszają część kosztów (odsetki) przed całkowitą spłatą inne zaś zażądają od nas całkowitej kwoty ( wraz z odsetkami), aby w późniejszym czasie je rozliczyć.
Jest to działanie całkiem celowe, ponieważ bardzo często klient nie będzie posiadał środków, aby pokryć również koszty odsetek. W związku z czym w dalszym ciągu zostanie z długiem.

Niektóre firmy wymagają od klienta deklaracji o wyrażeniu chęci wcześniejszej spłaty pożyczki. Potencjalnie klient nie ma takiego obowiązku, ale realia są różne.

Dlatego dla własnego bezpieczeństwa i aby uniknąć w przyszłości rozczarowań i wydłużenia procesu zwrotu. Najrozsądniej jest sprawdzić jakie zasady panują w danej firmie i w razie wątpliwości poprosić o dokładne wytłumaczenie.

Jeżeli jednak okaże się, że rzeczywistość jest inna i pożyczkodawca nie chce oddać należnych nam środków. Powinniśmy wystosować odpowiednie pismo, w którym ujmiemy
dane nasze i wierzyciela, numer umowy pożyczki i wezwanie do zwrotu kosztów w określonym terminie, na wskazany rachunek bankowy. Dobrze jest powołać się na zapisy ustawy o kredycie konsumenckim, a także wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Kiedy spotykamy się z odmową wypłaty zwrotu kosztów chwilówki.

Co w przypadku kiedy, nie otrzymaliśmy zwrotu, a nasz wniosek został odrzucony? Na początek na pewno powinniśmy dokonać odwołania od decyzji. Jeżeli te również okaże się bezskuteczne sprawę powinniśmy skierować do Rzecznika Finansowego, który będzie naszym wsparciem w całym procesie.

Niestety nie zawsze jest to skuteczne. Dlatego kontakt z doświadczonym prawnikiem będzie rozsądnym wyjściem. Ten w naszym imieniu wystosuje oficjalne pismo, a w razie gdyby to nie przyniosło oczekiwanego skutku poprowadzi nasza sprawę w sądzie.

Na szczęście firmy pożyczkowe przestają sprawiać problemy z wypłatą zwrotów, rzadko będziemy zmuszeni do korzystania z drogich usług prawników.

Wcześniejsza spłata chwilówki – podsumowanie

Dzięki wcześniejszej spłacie chwilówki możemy sporo zyskać, wszystko zależne jest w którym momencie trwania umowy zdecydujemy się na całkowita spłatę. Tak więc jeżeli tylko posiadamy środki na zaspokojenie całkowitej spłaty, nie zwlekajmy z czasem.

Kiedy przestajemy sobie radzić z długami z chwilówek

Bez wątpienia chwilówki są bardzo często wybieraną formą „łatania dziur” w budżecie domowym. Jeżeli poturbujemy gotówki, aby „dotrwać do 1”, bądź nagle wyskoczył nam niespodziewany wydatek, chwilówka może okazać się ratunkiem. Niestety bardzo często gubimy się i przestaje nas być stać na spłatę długów, poprzez ogromne koszty które się z nimi wiążą. Jednak nie ma sytuacji, z której nie ma wyjścia. Więc co zrobić kiedy popadliśmy w spiralę chwilówek?

Konsolidacja chwilówek

Jeżeli przestajemy sobie radzić, ze spłatą chwilówek , ale jednak w dalszym ciągu je spłacamy. Watro pomyśleć nad konsolidacją chwilówek. Bez wątpienia połączenie całego zadłużenia w jedną ratę będzie dużo łatwiejsze do przypilnowania. Pozbędziemy się ogromnych rat na rzecz jednej bardzo często dużo niższej niż suma wszystkich płaconych rat. Jeżeli pojawiają się już opóźnienia w spłacie, niestety ciężej będzie nam spłacić swoje długi poprzez zaburzenie historii kredytowej.

Brak kategorii